Tag: Avengers End game

Avengers End game ดูหนัง เมื่อซูเปอร์วีรบุรุษประจันหน้ากับเรื่องปกติ

ก็จัดว่าทศวรรษแรกของ MCU (Marvel Cinematic Universe) จบบริบูรณ์เลย จ๊าครับผมสำหรับ Avengers End game ดูหนัง เป็นการจบแบบเบ็ดเสร็จครบสมบูรณ์ จบเป็นจบจริงๆไม่มีอะไรให้ค้างคาใจ ไปว่ากันใหม่ในทศวรรษที่ 2 ของมาร์เวล ซึ่งเรื่องก็คงจะเดินต่อไปจากสิบปีแรก แม้กระนั้นหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะแปรไป ขั้นต่ำผู้แสดงสำคัญๆซึ่งจะเป็นแกนของเรื่องในอนาคต ก็อาจจะเปลี่ยนหน้าแปลงตาย้ายศูนย์กลางไปพอเหมาะพอควร